Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Hbo-bachelor

:

De hbo bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs is gericht op de zogenoemde 'vrijetijdsindustrie'. Denk hierbij niet alleen aan toerisme en recreatie, maar ook aan entertainment, media, cultuur en pop- en sportevenementen. Je besteedt veel aandacht aan consumentgerichte marktoriëntatie en ondernemerschap. Verder leer je vanuit een (bedrijfs)economisch perspectief organiseren, strategisch denken en werken.

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Stenden Hogeschool

Gemiddelde

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Inholland

HZ University of Applied Sciences

Hogeschool TIO

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 3 1 4
Faciliteiten 53 49 58+ 36- 71 62
Onderwijs 57 54 65+ 47- 67 66
Inrichting opleiding 51 51 66+ 34- 55 77
Docenten 41- 48 53 38- 58 66
Toetsing 43 50 67+ 40- 62 79
Organisatie en communicatie 39 40 50+ 28- 63 66
Totaaloordeel 47 49 60+ 37- 63 69