Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Hbo-bachelor

:

De hbo bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs is gericht op de zogenoemde 'vrijetijdsindustrie'. Denk hierbij niet alleen aan toerisme en recreatie, maar ook aan entertainment, media, cultuur en pop- en sportevenementen. Je besteedt veel aandacht aan consumentgerichte marktoriëntatie en ondernemerschap. Verder leer je vanuit een (bedrijfs)economisch perspectief organiseren, strategisch denken en werken.

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Stenden Hogeschool

Stenden Hogeschool

NHTV Breda

Hogeschool Inholland

NHTV Breda

Gemiddelde

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 3 11 2 4
Faciliteiten 53 48 54 40- 48 50
Onderwijs 57 50 56 49- 58 51
Inrichting opleiding 51 44 55 43- 62 50
Docenten 41- 40 54+ 42- 55 47
Toetsing 43 44 61+ 44- 58 53
Organisatie en communicatie 39 30- 39 36- 44 45
Totaaloordeel 47 43 53+ 42- 54 49