International Business and Management Studies

Hbo-bachelor

:

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Gemiddelde

Hanzehogeschool Groningen

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Utrecht

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

HZ University of Applied Sciences

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 5 10 9 11 2 6
Faciliteiten 58 63 50- 58 42- 62 65
Onderwijs 57 57 54- 55 49- 67+ 56
Inrichting opleiding 56 56 50- 50 45- 67+ 54
Docenten 53 59+ 46- 48 36- 64+ 52
Toetsing 54 55 50 51 49- 61+ 41-
Organisatie en communicatie 47 45 43 50 33- 58+ 53
Totaaloordeel 54 56 49- 52 42- 63+ 54