International Business and Management Studies

Hbo-bachelor

:

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Gemiddelde

Wittenborg University of Applied Sciences

Gemiddelde

Avans Hogeschool

Fontys Hogescholen

De Haagse Hogeschool

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 1 1 8 2
Faciliteiten 58 54 52 68+ 57 66+
Onderwijs 57 59 57 66+ 57 64+
Inrichting opleiding 56 51 56 66+ 55 67+
Docenten 53 54 52 66+ 56 60+
Toetsing 54 55 52 64+ 53 65+
Organisatie en communicatie 47 53 43 59+ 42- 56+
Totaaloordeel 54 54 52 65+ 53 63+