International Business and Management Studies

Hbo-bachelor

:

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Gemiddelde

Saxion Hogescholen

Saxion Hogescholen

Saxion Hogescholen

Gemiddelde

Hogeschool TIO

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 6 2 5
Faciliteiten 58 51 58 49 57 68
Onderwijs 57 47- 53 59 62 69
Inrichting opleiding 56 43- 55 46 61 76
Docenten 53 55 55 59+ 49 72
Toetsing 54 55 55 62 56 76
Organisatie en communicatie 47 46 49 50 44 67
Totaaloordeel 54 50 54 54 55 71