Hoger Hotelonderwijs

Hbo-bachelor

:

De hbo bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs is gericht op organisaties die gastvrijheid en commerciële dienstverlening centraal stellen. Je kunt daarbij denken aan hotels, restaurants, cateringbedrijven, toeristische organisaties, instellingen voor de gezondheidszorg en recreatiebedrijven. Deze bedrijven en instellingen houden zich bezig met de verzorging van voeding, drank, logies of met recreatie en toerisme. Je leert hoe je binnen deze organisaties leiding geeft en adviseert. Omdat er eveneens aandacht wordt besteed aan dienstverlening in nationale en internationale organisaties, krijg je ook les in moderne vreemde talen. Je kunt stage lopen in het buitenland.

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Stenden Hogeschool

Zuyd Hogeschool

Hotelschool Den Haag

Zuyd Hogeschool

NHTV Breda

Gemiddelde

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 4 2 1
Faciliteiten 57 40 63 51- 75+ 43
Onderwijs 59 45 70 66 67 58
Inrichting opleiding 58 44 73 65 68+ 55
Docenten 42- 38 64 50 64+ 54
Toetsing 52 46 62 57 66+ 59
Organisatie en communicatie 34- 35 54 55+ 58+ 44
Totaaloordeel 50- 41 64 57 66+ 52