Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

Politicologie

Universitaire bachelor

:

De universitaire bacheloropleiding Politicologie is gericht op (inter)nationale maatschappelijke verschijnselen die samenhangen met de uitoefening van macht dóór mensen óver mensen. Er zijn verschillende benaderingen, zoals de historisch-filosofische analyse van politieke ideeën, de vergelijkende studie van politieke instellingen, de internationale betrekkingen, het kwantitatief onderzoek naar de uiting van politiek gedrag en de systematische studie van besluitvormingsprocessen. Tot de kernonderwerpen van de politieke wetenschap behoort de studie van democratische, autoritaire en totalitaire politieke stelsels. Daarbij analyseer je de inhoud en het functioneren van politieke instellingen, zoals kiesstelsels, regeringen, parlementen, bureaucratieën en legers. Je doet onderzoek naar de politieke activiteit van bijvoorbeeld politieke leiders, partijen en pressiegroepen. Ook houd je je bezig met de communicatiemedia en de analyse van politieke opvattingen, zoals je die tegenkomt bij verkiezingsuitslagen en in interviews en programma-analyses.

 

 

TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Leiden

Radboud Universiteit Nijmegen

Gemiddelde

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 4 2 1
Faciliteiten 49 55 57 66
Onderwijs 55 57 65+ 61
Inrichting opleiding 48 55 58 57
Docenten 53 61 80+ 58
Toetsing 54 60 68 64
Organisatie en communicatie 42- 58 68+ 60
Totaaloordeel 50 58 66+ 61