Universiteit Leiden, Leiden

Afrika Studies (research)

Informatie van de instelling

Beschrijving De beschrijving van de opleiding is aangeleverd door de opleiding. Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor eventueel slordig taalgebruik. The Research Master's programme in African Studies at Leiden University is unique in continental Europe for the interdisciplinary range of subjects offered and the variety of perspectives.

The Research Master's programme in African Studies at Leiden University is a multidisciplinary area study programme, which offers you the opportunity to examine the African continent in depth.

This programme combines disciplines from the humanities, such as history and literary studies, with disciplines from social sciences, in particular:
* political science
* anthropology
* economics

Within the Research MA you will focus on developing your research skills, and you will have an entire year (of which six months consists of fieldwork) to execute your own research project which offers you outstanding opportunities to get insights into working and conducting research in Africa and to enhance your job prospects.

You will also have access to the excellent facilities of Leiden University, and in particular those of the Africa Studies Centre (ASC) and its research library. The network of the ASC, regular seminars, conferences and projects on Africa will provide international orientation and embedding for your MA research.

* Leiden University's Humanities Faculty was recently ranked 25th in the Times Higher Education worldwide ranking.

Wat vinden studenten?

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 45 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. Elsevier Weekblad selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

De percentages in de grafiek geven per hoofdpunt weer hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn over deze opleiding, ofwel een '4' of '5' gaven. Met blauwe balkjes zijn de gemiddelde scores gegeven van alle instellingen waar de opleiding wordt aangeboden.

Rang studentenoordeel

Percentage (zeer) tevreden studenten Meer informatie over berekening van de scores en de gebruikte vragen uit de NSE staat in de toelichting.

Zouden studenten de opleiding al dan niet aanraden aan familie, vrienden of collega's?

Wel/niet aanraden aan anderen

Contacttijd

Eerstejaars geven aan hoeveel contacturen zij zelf tellen. Contacturen kunnen colleges zijn, maar bijvoorbeeld ook door een docent begeleide werkgroepen. Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat eerstejaarsstudenten tenminste 12 contacturen per week moeten krijgen. Meldt minder dan eenderde van de studenten dat dit minder is dan 12 uur, dan krijgt de opleiding een groen klokje. Meldt eenderde tot tweederde minder dan 12 uur contacttijd, dan krijgt de opleiding een zwart klokje. Meldt meer dan tweederde van de eerstejaars minder dan 12 uur les te krijgen, dan krijgt de opleiding een rood klokje.

Eerstejaars minder dan 12 uur les:

 

Hoeveel procent van de studenten vindt het aantal contacturen te weinig?

Te weinig contact

Rendement

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk om later teleurstelling te voorkomen. Hoeveel procent van de studenten stapt na het eerste studiejaar over naar een andere opleiding?

Switchers

Een universitaire bacheloropleiding duurt drie jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 4 jaar

Een bachelor-opleiding aan de hogeschool duurt 4 jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 5 jaar

Toelating en selectie

Vereiste vooropleiding: Hbo- of wo-bachelor

Een numerus fixus is een vooraf vastgesteld aantal toe te laten studenten. Soms worden studenten geselecteerd via centrale loting door de overheid (dit geldt tot 2017). Universiteiten en hogescholen kunnen ook decentraal selecteren op basis van eigen criteria. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen om toegelaten te worden.

Type toelatingsbeleid
Toelatingskans (procent):
Specifieke eisen:

Bij opleidingen met een Bindend studieadvies (BSA) moeten studenten een minimum aantal studiepunten halen om door te mogen naar het volgende jaar. Een volledig studiejaar telt 1.680 studie-uren, ofwel 60 studiepunten. Als een student het minimale aantal punten niet haalt, dan moet hij doorgaans vertrekken.

Vereist aantal studiepunten (ects):

Voor een tweede studie (na afronding van een eerste bachelor- of masteropleiding) betalen studenten het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per instelling en soms per opleiding.
 

Collegegeld tweede studie: € 15.100

Studentenpopulatie

Aantal studenten

Toename/afname van aantal inschrijvingen: Toegenomen

Man/vrouw

Hoeveel procent van de studenten van de opleiding deed op de middelbare school eindexamen op het vwo?

Vooropleiding vwo

Gemiddeld examencijfer havo:
Gemiddeld examencijfer vwo:

Internationalisering

Hoeveel procent van de studenten komt uit het buitenland?

Buitenlandse studenten

Wordt het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aangeboden?

Anderstalig onderwijs: Engels

Hoeveel procent van de studenten is (zeer) tevreden over de aandacht voor internationalisering binnen de opleiding? Studenten beoordeelden hiervoor de volgende punten:

  • Mate waarin opleiding stimuleert om in het buitenland te studeren
  • De mogelijkheden die de opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland
  • De mate waarin opleiding stimuleert om kennis te maken met andere culturen
  • De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten
  • De beheersing van de Engelse taal van docenten

Tevreden over internationalisering

Na de opleiding

Welke titel mag je voeren als je bent afgestudeerd? Master of Arts

Hoeveel procent van de studenten schrijft zich in voor een vervolgopleiding aan de universiteit?

Naar universiteit (percentage):
Meest gekozen vervolgopleidingen:

De beste docenten

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'kleine opleidingen'. Kleine hbo-bacheloropleidingen hebben niet meer dan 191 inschrijvingen. Kleine wo-bacheloropleidingen niet meer dan 196 inschrijvingen en kleine wo-(research)masteropleidingen niet meer dan 51 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van kleine opleidingen: Totaal aantal beoordeelde kleine opleidingen: 267 hbo-bacheloropleidingen, 106 wo-bacheloropleidingen, 81 wo-(research)masteropleidingen.

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'middelgrote opleidingen'. Middelgrote hbo-bacheloropleidingen hebben tussen 192 tot en met 474 inschrijvingen, middelgrote wo-bacheloropleidingen 197 tot en met 425 inschrijvingen, middelgrote wo-(research)masteropleidingen 52 tot en met 129 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van middelgrote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde middelgrote opleidingen: 301 hbo-bacheloropleidingen, 129 wo-bacheloropleidingen, 200 wo-(research)masteropleidingen.

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'grote opleidingen'. Grote hbo-bacheloropleidingen hebben meer dan 475 inschrijvingen, grote wo-bacheloropleidingen meer dan 426 inschrijvingen en grote wo-(research)masteropleidingen meer dan 130 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van grote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde grote opleidingen: 295 hbo-bacheloropleidingen, 123 wo-bacheloropleidingen, 209 wo-(research)masteropleidingen.
Positie op ranglijst 'Bekwaamheid en inzet':
Positie op ranglijst 'bereikbaarheid':
Positie ranglijst 'begeleiding':

Accreditatie

Een opleiding wordt alleen erkend in binnen- en buitenland als deze een zogeheten accreditatie krijgt van De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO gaat periodiek na of een opleiding voldoet aan de geldende criteria en daarmee het kwaliteitskeurmerk verdient.

Als een opleiding op een of meer onderdelen een onvoldoende scoort, dan krijgt de hogeschool of universiteit meestal een jaar de tijd om de zaken weer op orde te krijgen. Hieronder staat op welke onderdelen de opleiding een onvoldoende kreeg van de NVAO of juist 'excellent' scoorde. Het gaat om de stand van zaken in februari 2018. Alle beoordeelde opleidingen in het onderzoek hebben een accreditatie gekregen en worden dus erkend. De scores (onvoldoende of excellent) zijn niet altijd vermeld. Kijk op de website van de NVAO (www.nvao.net) voor complete accreditatierapporten.

Onvoldoende in accreditatierapport: Geen onvoldoendes
Excellent in accreditatierapport: Geen excellente beoordelingen