Avans Hogeschool, Den Bosch

Accountancy

Informatie van de instelling

Beschrijving De beschrijving van de opleiding is aangeleverd door de opleiding. Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor eventueel slordig taalgebruik. Jij hebt gevoel voor cijfers en vindt het leuk om bedrijfsgegevens voor je klant uit te zoeken en hierover te rapporteren en te adviseren. De opleiding Accountancy is dan perfect voor jou.

Als accountant zit je met de klant aan tafel en leg je de jaarrekening aan ze voor die je recent hebt gemaakt of gecontroleerd. Je bespreekt deze en legt uit waar het bedrijf kan verbeteren. Als vertrouwenspersoon van de organisatie hecht het bedrijf grote waarde aan jouw advies.

Jij bent nieuwsgierig naar financiële vraagstukken. Je hoeft niet uit te blinken in hoofdrekenen, maar je moet het wel boeiend vinden om in cijfers en getallen te duiken. Dat je daarbij kritisch en nauwkeurig bent is vanzelfsprekend. Je stapt makkelijk op mensen af, een eigenschap die je goed van pas komt bij je toekomstige baan als accountant. Een baan waarbij je klanten van financieel advies voorziet.

Je leert alles over de financiële administratie van een bedrijf. Bijvoorbeeld hoe je de boekhouding doet en hoe je een inkoop- en verkoopproces goed inricht. Ook leer je hoe je de jaarrekening samenstelt, controleert en daarover adviseert. Je doorloopt de complete financiële cyclus van een bedrijf stap voor stap. Vanaf dag 1 maak je kennis met het werk van de financieel professional en ga je aan de slag met projecten uit de praktijk. Bij de Efteling of Sligro bijvoorbeeld.

Wat vinden studenten?

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 45 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. Elsevier Weekblad selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

De percentages in de grafiek geven per hoofdpunt weer hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn over deze opleiding, ofwel een '4' of '5' gaven. Met blauwe balkjes zijn de gemiddelde scores gegeven van alle instellingen waar de opleiding wordt aangeboden.

Rang studentenoordeel 5

Percentage (zeer) tevreden studenten Meer informatie over berekening van de scores en de gebruikte vragen uit de NSE staat in de toelichting.

Zouden studenten de opleiding al dan niet aanraden aan familie, vrienden of collega's?

Wel/niet aanraden aan anderen

Contacttijd

Eerstejaars geven aan hoeveel contacturen zij zelf tellen. Contacturen kunnen colleges zijn, maar bijvoorbeeld ook door een docent begeleide werkgroepen. Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat eerstejaarsstudenten tenminste 12 contacturen per week moeten krijgen. Meldt minder dan eenderde van de studenten dat dit minder is dan 12 uur, dan krijgt de opleiding een groen klokje. Meldt eenderde tot tweederde minder dan 12 uur contacttijd, dan krijgt de opleiding een zwart klokje. Meldt meer dan tweederde van de eerstejaars minder dan 12 uur les te krijgen, dan krijgt de opleiding een rood klokje.

Eerstejaars minder dan 12 uur les: ^

 

Hoeveel procent van de studenten vindt het aantal contacturen te weinig?

Te weinig contact

Rendement

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk om later teleurstelling te voorkomen. Hoeveel procent van de studenten stapt na het eerste studiejaar over naar een andere opleiding?

Switchers

Een universitaire bacheloropleiding duurt drie jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 4 jaar

Een bachelor-opleiding aan de hogeschool duurt 4 jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 5 jaar

Toelating en selectie

Vereiste vooropleiding: Havo met profiel EM, CM (met (Economie of M&O/Bedrijfseconomie) en (Wiskunde A of Wiskunde B)), NG (met Economie of M&O/Bedrijfseconomie), NT. | Vwo met profiel EM, CM, NT. | Hbo- of wo-bachelor

Een numerus fixus is een vooraf vastgesteld aantal toe te laten studenten. Soms worden studenten geselecteerd via centrale loting door de overheid (dit geldt tot 2017). Universiteiten en hogescholen kunnen ook decentraal selecteren op basis van eigen criteria. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen om toegelaten te worden.

Type toelatingsbeleid
Toelatingskans (procent):
Specifieke eisen:

Bij opleidingen met een Bindend studieadvies (BSA) moeten studenten een minimum aantal studiepunten halen om door te mogen naar het volgende jaar. Een volledig studiejaar telt 1.680 studie-uren, ofwel 60 studiepunten. Als een student het minimale aantal punten niet haalt, dan moet hij doorgaans vertrekken.

Vereist aantal studiepunten (ects): 52

Voor een tweede studie (na afronding van een eerste bachelor- of masteropleiding) betalen studenten het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per instelling en soms per opleiding.
 

Collegegeld tweede studie: € 7.882

Studentenpopulatie

Aantal studenten

Toename/afname van aantal inschrijvingen: Gelijk gebleven

Man/vrouw

Hoeveel procent van de studenten van de opleiding deed op de middelbare school eindexamen op het vwo?

Vooropleiding vwo

Gemiddeld examencijfer havo: 6,7
Gemiddeld examencijfer vwo: 6,5

Internationalisering

Hoeveel procent van de studenten komt uit het buitenland?

Buitenlandse studenten

Wordt het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aangeboden?

Anderstalig onderwijs: niet van toepassing

Hoeveel procent van de studenten is (zeer) tevreden over de aandacht voor internationalisering binnen de opleiding? Studenten beoordeelden hiervoor de volgende punten:

  • Mate waarin opleiding stimuleert om in het buitenland te studeren
  • De mogelijkheden die de opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland
  • De mate waarin opleiding stimuleert om kennis te maken met andere culturen
  • De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten
  • De beheersing van de Engelse taal van docenten

Tevreden over internationalisering

Na de opleiding

Welke titel mag je voeren als je bent afgestudeerd? Bachelor of Science

Hoeveel procent van de studenten schrijft zich in voor een vervolgopleiding aan de universiteit?

Naar universiteit (percentage): 12
Meest gekozen vervolgopleidingen:

De beste docenten

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'kleine opleidingen'. Kleine hbo-bacheloropleidingen hebben niet meer dan 191 inschrijvingen. Kleine wo-bacheloropleidingen niet meer dan 196 inschrijvingen en kleine wo-(research)masteropleidingen niet meer dan 51 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van kleine opleidingen: Totaal aantal beoordeelde kleine opleidingen: 267 hbo-bacheloropleidingen, 106 wo-bacheloropleidingen, 81 wo-(research)masteropleidingen.

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'middelgrote opleidingen'. Middelgrote hbo-bacheloropleidingen hebben tussen 192 tot en met 474 inschrijvingen, middelgrote wo-bacheloropleidingen 197 tot en met 425 inschrijvingen, middelgrote wo-(research)masteropleidingen 52 tot en met 129 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van middelgrote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde middelgrote opleidingen: 301 hbo-bacheloropleidingen, 129 wo-bacheloropleidingen, 200 wo-(research)masteropleidingen. 119

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'grote opleidingen'. Grote hbo-bacheloropleidingen hebben meer dan 475 inschrijvingen, grote wo-bacheloropleidingen meer dan 426 inschrijvingen en grote wo-(research)masteropleidingen meer dan 130 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van grote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde grote opleidingen: 295 hbo-bacheloropleidingen, 123 wo-bacheloropleidingen, 209 wo-(research)masteropleidingen.
Positie op ranglijst 'Bekwaamheid en inzet': 140
Positie op ranglijst 'bereikbaarheid': 135
Positie ranglijst 'begeleiding': 98

Accreditatie

Een opleiding wordt alleen erkend in binnen- en buitenland als deze een zogeheten accreditatie krijgt van De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO gaat periodiek na of een opleiding voldoet aan de geldende criteria en daarmee het kwaliteitskeurmerk verdient.

Als een opleiding op een of meer onderdelen een onvoldoende scoort, dan krijgt de hogeschool of universiteit meestal een jaar de tijd om de zaken weer op orde te krijgen. Hieronder staat op welke onderdelen de opleiding een onvoldoende kreeg van de NVAO of juist 'excellent' scoorde. Het gaat om de stand van zaken in februari 2018. Alle beoordeelde opleidingen in het onderzoek hebben een accreditatie gekregen en worden dus erkend. De scores (onvoldoende of excellent) zijn niet altijd vermeld. Kijk op de website van de NVAO (www.nvao.net) voor complete accreditatierapporten.

Onvoldoende in accreditatierapport: Geen onvoldoendes
Excellent in accreditatierapport: Geen excellente beoordelingen