Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

Archeologie

Universitaire master

:

De universitaire masteropleiding Archeologie is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. De opleiding is gericht op de hoofdlijnen van de archeologie. De nadruk ligt op de pre- en protohistorie van Noordwest-Europa, de klassieke en mediterrane archeologie en de ecologische archeologie. Je leert materiële resten van vroegere samenlevingen en culturen opgraven, onderzoeken en interpreteren. Daarnaast leer je probleemstellingen voor wetenschappelijk onderzoek formuleren en de resultaten daarvan te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Universiteit Leiden, Leiden

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 1 2
Faciliteiten 56 61 niet bekend niet bekend
Onderwijs 70 56 niet bekend niet bekend
Inrichting opleiding 65 54 niet bekend niet bekend
Docenten 80 64 niet bekend niet bekend
Toetsing 75 56 niet bekend niet bekend
Organisatie en communicatie 60 39 niet bekend niet bekend
Totaaloordeel 68 55 niet bekend niet bekend