Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

Informatiekunde

Universitaire bachelor

:

De universitaire bacheloropleiding Informatiekunde is gericht op de studie van informatie- en communicatieprocessen en op de rol die ICT daarbij kan spelen. Je combineert inzichten uit de informatica, bestuurs- en organisatiekunde, cognitiewetenschappen en communicatiewetenschappen. Je houdt je bezig met de vraag hoe ICT kan worden ingezet om mensen en organisaties optimaal te ondersteunen.TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Universiteit Utrecht, Utrecht

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 1 2 3
Faciliteiten 60 63 61
Onderwijs 62 59 59
Inrichting opleiding 72 67 55
Docenten 81+ 55 51
Toetsing 70 65 49
Organisatie en communicatie 64 55 52
Totaaloordeel 68 61 55