Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

Archeologie

Universitaire bachelor

:

De universitaire bacheloropleiding Archeologie is gericht op de hoofdlijnen van de archeologie. Aan het einde van de opleiding beschik je over de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je nodig heeft voor het opgraven, onderzoeken en interpreteren van materiële resten van vroegere samenlevingen en culturen.TEVREDEN STUDENTEN

De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn. Achter sommige cijfers in de lijst staan plusjes of minnetjes. Hiermee wordt aangegeven of het oordeel statistisch significant hoger, dan wel lager is dan voor dezelfde opleiding landelijk.

% (zeer) tevreden studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Universiteit Leiden, Leiden

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten Alle resultaten
Rang studentenoordeel 1 2 2
Faciliteiten 65 60 50 niet bekend
Onderwijs 82+ 64 72 niet bekend
Inrichting opleiding 87+ 67 74 niet bekend
Docenten 91+ 61 68 niet bekend
Toetsing 93+ 61 54 niet bekend
Organisatie en communicatie 73+ 54 49 niet bekend
Totaaloordeel 82+ 61 61 niet bekend